Tham khảo bảng giá đất quận 9 năm 2014 – 2019

Category: Tin tức tổng hợp 408

Tham khảo bảng giá đất quận 9 năm 2014 – 2019

Đất nền quận 9 – dự án , mua đầu tư ngay quận 9. Liên hệ: 0932.014.177 – 0869.380.479 (Ms.Trang)

dat-nen-quan-9

Phạm vi áp dụng Bảng giá đất Quận 9
 
1. Giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định, sử dụng làm căn cứ để:
a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;
c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;
d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất;
đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.
 
3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-1 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-2 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-3 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-4 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-5 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-6 bang-gia-dat-nen-nam-2014-2019-7

Related Articles